🇳🇴 Norway
Sigdal Kjøkken - Nobia Norway AS
Sigdal Kjøkken bruker Rubus for å sikre gode kundeopplevelser, redusere feil og samle all kommunikasjon og dokumentasjon på ett sted

Sigdal Kjøkken - Nobia Norway AS er en av over 1700 bedrifter på Rubus-plattformen 🚀

Samhandling er kjernen av Rubus-plattformen, og det skal fungere like bra for utbygger, totalentreprenør, underleverandører og ikke minst boligkjøpere. Det sikrer gode kundeopplevelser, man reduserer kostbare feil og man samler all dokumentasjon og kommunikasjon ett sted ☑️

Derfor er det hyggelig å høre at bedrifter som Sigdal Kjøkken har gode erfaringer og ser store fordeler med å bruke Rubus i prosjektene. Med over 14 ulike regioner i Sigdal Kjøkken involvert i ett eller flere prosjekter i Rubus har de etterhvert fått god erfaring med bruk av vår plattform 🤝

Vi ba Katrine Dankertsen i Sigdal Vest oppsummere de viktigste fordelene med Rubus 💬
* Standardløsning er tilgjengelig i Rubus for kunder i forkant av tilvalgsprosessen
* Tilvalg & endringer i portalen sørger for at informasjon er tilgjengelig for alle fag
* Gode eksportmuligheter til f.eks romskjema, fakturaunderlag og rapporter
* Enkel kommunikasjon både med boligkjøper og andre utførende i prosjektet
* Enkelt å følge opp evt reklamasjonssaker i garantiperioden
* Alt er dokumentert ett sted

Vi ønsker å takke Sigdal Kjøkken for et godt samarbeid. Kjøkken er viktig i nybyggprosjekter, og deres innspill og tilbakemeldinger bidrar til at vi hele tiden kan videreutvikle våre løsninger!