🇳🇴 Norway
Plyo og Rubus med samarbeid
Vi har kjent hverandre i flere år og har alltid ansett hverandre som ledende innen hver vår nisje.

Protech-selskapene Plyo og Rubus har inngått et samarbeid for å lage en sømløs kundereise for boligutviklere og deres boligkjøpere, ifølge en pressemelding. Plyo har over lang tid investert i en solid infrastruktur som åpner for gode integrasjonsløsninger, og Rubus har utviklet en komplett plattform som håndterer fasen fra etter kjøp, med blant annet tilvalg, overleveringer og reklamasjonshåndtering. Sammen har vi utviklet en integrasjon som forenkler kundereisen mellom de to plattformene, sier Philip R. Gundersen som er CEO og medgründer i Plyo

For boligutviklere skal dette bidra til høyere datakvalitet og færre manuelle prosesser. Boligkjøperen kan forholde seg til én innlogging og samme portal gjennom hele kundereisen – fra før de kjøper en bolig og ut reklamasjonsperioden. Vi vet at mange utbyggere ønsker å forholde seg til færrest mulig systemer, samtidig som de ønsker de beste verktøyene i markedet, sier Guy Montuelle, som er gründer og CEO i Rubus.

En av kundene som har vært pådriver og som har tatt i bruk tjenesten er Axer Eiendom.

– Vi har stort fokus på å skape en enkel kundereise for våre boligkjøpere. Når vi bruker Plyo i salgsfasen og Rubus for alt som skjer fra tilvalgsprosessen og ut reklamasjonsperioden tilbyr vi en heldigital kundereise samtidig som vi forenkler og effektiviserer våre interne prosesser. Det er viktig for oss som eiendomsutvikler å ha en tydelig visuell identitet overfor boligkjøpere gjennom hele kundereisen,  sier markedssjef Henriette Sønsteby i Axer Eiendom.

– Samarbeid og samhandling er en del av vårt DNA, derfor var det naturlig at vi fant sammen. Vi har kjent hverandre i flere år og har alltid ansett hverandre som ledende innen hver vår nisje. Det er umulig å være best på alt, derfor faller det naturlig å samarbeide med de beste for å lage en optimal tjeneste for våre kunder, påpeker Montuelle og Gundersen.

Rubus er et norsk teknologiselskap som har utviklet en samhandlingsplattform for byggebransjen som håndterer tilvalg, endringer, overlevering, befaring, FDV og reklamasjoner.

Plyo har siden 2014 har jobbet med digitalisering av eiendomsbransjen med ambisjon om å være den ledende løsningen for salg og utleie av eiendom, globalt. Selskapet fusjonerte nylig med 3D Estate, et av nordens ledende 3D visualiseringsselskap.