🇳🇴 Norway
Bygr henter 30 millioner i et krevende kapitalmarked og endrer navn til Rubus
Bygr rebrandes og endrer navn til Rubus. Samtidig har selskapet lykkes med å hente 30 millioner i frisk kapital. Rubus løfter med det ambisjonsnivået og har satt seg som mål å bli den ledende plattformen for kundereise for boligprosjekter i Norden.

– Dette er en enorm tillitserklæring fra både eksisterende eiere og nye investorer. I et krevende kapitalmarked, er det svært gledelig at både investorene og markedet fortsetter å tro på oss og våre løsninger, sier gründer og daglig leder i selskapet som nå heter Rubus, Guy Montuelle.

Rubus er et norsk gründereventyr. Selskapet, som da het Bygr, ble startet i 2019 av brødrene Guy og Yuval Montuelle. Selskapet har revolusjonert kundereisen ved kjøp av ny bolig. Gjennom en egenutviklet plattform forenkler Rubus en tidligere tungvint tilvalgsprosess, samtidig som boligkjøper, byggherre, entreprenører og underleverandører får full kontroll og blir fortløpende oppdatert.Plattformen har de to siste årene blitt utvidet med en ettermarkedsmodul som inkluderer reklamasjonshåndtering og FDV, samt løsninger for overlevering og befaringer. Plattformen er med andre et komplett system som sikrer en helhetlig kundereise for boligkjøpere, boligutviklere og entreprenører. – Bakgrunnen for navnebyttet er at Bygr har fungert dårlig internasjonalt, og helt ærlig, ikke så bra i Norge heller. Navnebyttet og rebrandingen er derfor en onsekvens av og en forberedelse på vår internasjonale satsing, sier Montuelle.

Rubus har nå lykkes med å hente 30 millioner kroner fra eksisterende eiere og nye investorer. Samtlige eksisterende nøkkelinvestorer er med i denne runden (bl.a Kistefos, Construct Venture og Borgenhaug Gruppen). Som et resultat av at deler av Backe og Kruse-Smith over lengre tid har brukt Rubus-plattformen i flere av sine prosjekter, kommer også Backe Digital inn på eiersiden. – Det er selvsagt gledelig at aktører som har brukt produktet vårt også blir med på eiersiden. Det er en bekreftelse på at vi har den beste løsningen i markedet, sier Montuelle.

– Backe har testet ulike løsninger gjennom årene og opplever at Rubus har en unik plattform som både er svært fleksibel og som løser flere viktige behov for fremtiden.Videre har vi også fått et godt innblikk i hvordan teamet jobber og deres ambisjoner. Det var derfor naturlig for oss i Backe å gå inn på eiersiden, sier Mårten Skällenäs, Direktør i Backe Entreprenør AS.

Den friske kapitalen skal brukes til å videreutvikle selskapets teknologi, blant annet med å utvide plattformen med nye produkter og funksjoner, samt å forsterke posisjonen som den ledende samhandlingsaktøren for nyboligmarkedet i Norden. Til tross for et krevende boligmarked, hvor både nyboligsalget og nybyggingen nesten har stoppet helt opp, kan Rubus vise til en tredobling av inntektene fra 2021 til 2022. Tidligere i april annonserte selskapet at de har fått Nordr som kunde i både Norge og Sverige.

– Vi er fornøyd med utviklingen i selskapet. Rubus har både gjennom vekst i omsetning, og tilførsel av nye kunder har vist at de er den ledende aktøren i dette markedet. Vi opplever selskapet som godt posisjonert og at de har bygget et solid fundament for å ta teknologien ut i flere markeder, sier Jan Fossgård, Managing Director i Construct Venture. – Vi opplever stor interesse for Rubus og får flere innkommende henvendelser fra aktører som ønsker å digitalisere kundereisen. Vi er inne i en fin utvikling og gleder oss til fortsettelsen, sierMontuelle.

For ytterligere spørsmål, kontakt:

CEO i Bygr, Guy Montuelle: +47 982 35 228